Sedentair gedrag voorspeller cardiovasculaire aandoening – RISE

Sedentair gedrag voorspeller cardiovasculaire aandoening

Doel van het onderzoek?

Onafhankelijk van fysieke activiteit blijkt sedentair gedrag (zitgedrag) een voorspeller te zijn voor het krijgen van een cardiovasculaire aandoening. Mensen na een beroerte vertonen mogelijk door de gevolgen hiervan hoge mate van sedentair gedrag. Om deze mensen te kunnen coachen op het voorkomen van sedentair gedrag moeten we eerst weten hoe het beweeggedrag (fysieke activiteit en sedentair gedrag samen) van mensen na een eerste beroerte in de eerste zes weken na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum naar de thuissituatie eruitziet. Daarnaast willen we kunnen voorspelen welke mensen zitgedrag gaan vertonen. De laatste vraag die beantwoord zal worden is of hoge mate van zitgedrag associeert met achteruitgang, een tweede beroerte, een andere cardiovasculaire aandoening of overlijden.

De aanpak van het onderzoek

In totaal zullen 200 mensen na een beroerte geïncludeerd worden. Dit wordt gedaan vanuit vier ziekenhuizen: Den Bosch, Eindhoven, Veldhoven en Weert. Nadat mensen ontslagen worden naar de thuissituatie worden ze twee jaar gevolgd. Mensen dragen een activiteitenmonitor de eerste meting voor zes weken en de overige metingen twee weken. Om mensen goed in kaart te kunnen brengen worden vragenlijsten afgenomen. De eerste meting vindt plaats in de eerste twee weken na ontslag, vervolgens na zes maanden, één jaar en twee jaar.

Inclusiecriteria

Een eerste beroerte of infarct; ouder dan 18jaar; ontslag vanuit klinische opname naar de thuissituatie; premorbide onafhankkelijk in het algemeen dagelijks leven; tenminste zelfstandig lopen onder supervisie.

Exclusiecriteria

Niet in staat een gesprek te voeren ten gevolge van afasie en/of onvoldoende begrip van de Nederlandse taal.

Inclusie gestart!

De inclusie is eind januari gestart in het Catharina ziekenhuis, vervolgens op 1 februari in het Sint Jansgasthuis in Weert en in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Binnen deze centra werken Physician Assistants en verpleegkundig specialisten op dit moment hard om mensen te vragen deel te nemen aan het onderzoek. Deze maand zal vermoedelijk de inclusie starten binnen het Jeroen Bosch ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Aan het eind van dit jaar zullen 200 mensen binnen de studie participeren. Negen mensen zijn op dit moment geïncludeerd. Kortom er is nog werk aan de winkel.

Wie voert het onderzoek uit?

Roderick is fysiotherapeut, klinisch gezondheidswetenschapper en sinds 1 januari 2014 werkt hij met veel plezier en enthousiasme als uitvoerend onderzoeker van het RISE-onderzoek. Voor het onderzoek ontving hij begin 2014 de promotiebeurs voor leraren. Naast het onderzoek is Roderick docent op de Fontys Paramedische Hogeschool binnen de afdeling Fysiotherapie en is hij lid van het lectoraat Health Innovations & Technology.

Meer informatie

Telefoon: 06-22 94 82 94
E-mail: r.wondergem@fontys.nl
Twitter: @RiseStudie

Lees de nieuwsbrief:RISE 2015 issue 1.1…

 

De RISE studie is een samenwerking tussen Fontys Paramedisch Hogeschool, Universiteit Utrecht afdeling fysiotherapieweten-schappen en revalidatiewetenschappen en Academische Werkplaats Fysiotherapie Utrecht.

Projectgroep RISE: Prof Dr. C. Veenhof, Prof Dr. J.M.A. Visser, Lector Dr. E.J.M. Wouters, Dr. M.F. Pisters, Prof Dr. R.A. de Bie en Drs. Roderick Wondergem Het onderzoek is gesubsidieerd door het NWO—promotiebeurs voor Leraren